Brzká specializace

„..jsem pro brzkou specializaci, jinak to ani moc nejde, ale k tomu je ještě nutné rozvíjet schopnosti i z jiných stran. Trenér má přece k dispozici i další sporty. Pokud chce rozvíjet například optickou funkci, může s dětmi občas hrát ping pong, squash, ricochet, nechat je chytat v bráně… Pro rozvoj proprioceptivních funkcí může využít zase gymnastiku. To všechno vede ke zlepšení schopnosti adaptace a omezuje to možnost uzavřít se pouze v jednom pohybovém stereotypu. Neboli jsem pro začít to začít dřív, ale centrální funkce je třeba rozvíjet různorodou činností, jinak zakrní.“

– slova profesora Petra Koláře, asi nejvýznamnějšího českého fyzioterapeuta, z knihy Labyrint pohybu

A přesně to u nás děláme. Necvičíme pouze judistické techniky. Judo s Jemnou cestou je založeno na co nejpestřejší škále pohybových dovedností. Děláme gymnastiku, akrobacii, trénujeme postřehy s míčky, skáčeme do dálky, do výšky, cvičíme jemnou motoriku, učíme děti lépe vnímat vlastní tělo a vlastní pohyb.
A o tom to je – děti nesmí zakrnět. Naopak. Měly by cvičit co nejpestřeji. Denně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *