Páskování 2022

Všechny děti, které u nás pravidelně cvičí, mají za sebou zkoušky na vyšší pásky a předávací ceremoniál.

Děti u nás necvičí cíleně na závodní judo, neučí se pouze chvaty a pravidla zápasů, ale vedeme je k celkovému rozvoji pro tělo i ducha. Gymnastické a obecné pohybové prvky jsou základním pilířem každé lekce. Ovšem bojové umění by bez znalostí chvatů a principů boje nešlo praktikovat. Proto je nedílnou součástí přípravy také výuka pádů, chvatů a technik držení pro pacifikaci soupeře. Motivací každého malého bojovníka pro další trénink může být nejen radost z nově naučených prvků, her a principů, ale také vyšší kyu – čili vyšší žákovský stupeň pásku.

Při víkendovém páskování děti předvedli sobě, kamarádům a také rodičům, že zvládají ovládat své vlastní tělo, dokáží použít judistické chvaty a držení v pravý moment, ví co je potřeba pro zdolání svého soupeře a hlavně – na konci všeho v sobě chovají dostatečnou pokoru, aby sklonili hlavu a podáním ruky vyjádřili respekt k svému protivníkovi.

Na konci dne se navzájem ukloní trenér i žák, vyjádří vzájemnou úctu a poté si děti odnesou vyšší pásek jako symbol pokračování jejich cesty v bojovém umění, které je celoživotně učí starat se o své tělo, respektovat druhé, nechovat se agresivně a pracovat na své pevné vůli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *