Informace o dítěti

Informace o dítěti

Uváděte e-mail, pomocí kterého jste dítě na cvičení registrovali. 

Telefonní číslo uvádějte na zákonného zástupce, ne na dítě.